Op woensdag 5 oktober om 09.30 uur (voor aanvang van het Lunchconcert) gaan we een groepsfoto maken in of bij het MFA Hart van Hapert


Belangrijke mededeling: lees de pagina "sponsoring" 


Contributie 2022
De contibutie voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 108,00. 

De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  

NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest, onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.

 

I.v.m. Covid19 wordt plan 1 gehanteerd. Aan het eind van de periode, van niet kunnen repeteren, vindt er mettertijd gedeeltelijke restitutie plaats.

Restitutie vindt plaats over de periode 1 december 2021 tot minimaal 1 februari 2022.