Home » Mededelingen voor onze leden

1ste Repetitie na de zomervakantie 7 -9-2022

Belangrijke mededeling: lees de pagina "sponsoring" 

 

Beste mensen,

In de ledenvergadering van 1 juli 2020 hadden ruim 2/3 van onze leden gekozen voor Model 2, zijnde starten met de repetities vanaf 8 juli 2020 om 9.30 uur. Echter Covid19 bleef roet in het eten strooien, zodat we tot minimaal juni in 2021 Model I moesten uitvoeren. 

Model 1 stopte per 2 juni 2021. Op 9 juni was er geen repetitie maar een bijeenkomst van alle leden in Den tref. Op 16 juni startten de repetities weer.

Over de periode van 1-7-2020 tot 1-7-2021 zal de afgesproken gedeeltelijke korting (12 maanden) van de contributie worden teruggestort naar de leden, dan wel verrekend.

Wanneer het Covid-19 virus of een variant hiervan weer oplaait kan het bestuur besluiten om terug te schakelen naar Model 1. 

De contributie over 2022 blijft € 108. Restitutie van de 2 "Covid"- maanden december 2021 en januari 2022 volgt later.

 

De RABObank actie heeft opgeleverd € 232,65 (2021)


Contributie 2022
De contibutie voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 108,00. 

De tweede persoon uit één gezin betaald 50% is € 54,00.
Gelieve zoveel mogelijk gebruik te maken van betaling middels internetbankieren via bankrekening  

NL55 RABO 0107516969  t.n.v. Kempisch Senioren Orkest, onder vermelding van uw voornaam, achternaam en contributiejaar.

 

I.v.m. Covid19 wordt plan 1 gehanteerd. Aan het eind van de periode, van niet kunnen repeteren, vindt er mettertijd gedeeltelijke restitutie plaats.

Restitutie vindt plaats over de periode 1 december 2021 tot minimaal 1 februari 2022.