Onze ereleden

Vanaf de oprichting in 1997 hebben een aantal leden zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het Kempisch Senioren Orkest.

Het Kempisch Senioren Orkest heeft hen daarom benoemd tot erelid.

Frits Oomen, erelid + ere-voorzitter

Johan van den Boogaard, erelid

Antoon Poppeliers, erelid

Bert Smolders, erelid