Het KEMPISCH SENIOREN ORKEST is op 17 september 1997 opgericht.

Het initiatief om te komen tot een seniorenorkest in de Kempen werd destijds genomen door het bestuur van Muziekvereniging Kunst Adelt te Hapert onder voorzitterschap van Frits Oomen als drijvende kracht. Bij de viering van hun 75-jarig bestaan in l997 heeft zij n.l. onder het motto "wie jarig is trakteert " een aantal muziekminnende mensen in de Kempen uitgenodigd de mogelijkheden af te tasten om te komen tot een dergelijk orkest en ook hiertoe daadwerkelijk steun toe te zeggen. Ook Antoon Poppeliers was één van de mede-oprichters.

Voor vele amateur-musici was er in den lande reeds gelegenheid een deel van hun vrije tijd muzikaal in te vullen doch de mogelijkheid om op deze wijze te musiceren was voorheen in de Kempen nauwelijks mogelijk ondanks het feit dat er in de Kempendorpen toch een hoge graad van muziekbeoefening bestond.
Dank zij het initiatief van Muziekvereniging Kunst Adelt werd dus deze "witte vlek" weggewerkt. Naast een eerste financiële ondersteuning stelde zij spontaan strukturele hulp beschikbaar o.a. in de vorm van repetitieruimte, het medegebruik van slaginstrumenten, haar muziekbibliotheek etc.

Tijdens de oprichtingsvergadering op 17 september meldden zich meteen al een 17-tal enthousiaste muzikanten aan en op 24 september 1997 ging de eerste repetitie van start in Cafe-Zaal La Pie in Hapert en nadien in Gemeenschapshuis Den Tref.

Het aantal leden groeide gestaag en het orkest kan inmiddels bogen op ruim 40 muzikanten, mannen en vrouwen afkomstig uit vrijwel alle Kempische dorpen en de directe omgeving.

Het zinvol bezig zijn in de vrije uren, nu de arbeidsintensiviteit voor hen op een laag pitje is gekomen, heeft blijkbaar vele senioren met wat muzikale bagage wel aangesproken!