Home » Activiteiten

Activiteiten binnen het Kempisch Senioren Orkest

Het Kempisch Senioren orkest is een actieve vereniging waarvoor veel van haar leden zich inzetten.

 

Zo kennen we een muziekcommissie, voor samenstelling: klik hier

 

Daarnaast draagt de activiteitencommissie zorg voor de organisatie van de concerten, het regelen van gastoptredens, het verzorgen van de jaarlijkse ledenmiddag en de Kerstviering. Daarnaast zijn zij steeds op zoek naar mogelijkheden om de sfeer binnen de vereniging te handhaven en zo mogelijk nog te verbeteren. Ook is er aandacht voor educatie, o.a. het brengen van muziek naar de basisscholen. Daar waar mogelijk spelen wij voor de bewoners van verpleeghuizen in de regio en onderhouden wij nauwe contacten met de KBO's in de Kempen.

 

Leden van de activiteitencommissiecommissie:

 

Frans Peeters, voorzitter en tevens concertcoördinator.

Bert Smolders, secretaris

Huub Donkers

Wim Ravesloot

Rimmie Schoofs de Vries

Elly van Tongeren

 

Het KSO kent ook een commissie ledenwerving en een commissie van goede diensten. Deze beide commissies treden in werking op afroep door het bestuur van het KSO.

 

Boekingen.

Wilt u het Kempisch Senioren Orkest boeken voor een optreden, neem dan contact op met de secretaris Klaas Makkes, email: klik hier -  secretaris@kempischseniorenorkest.nl

of bel naar : 040-2540119.